• About Ar Shou Invest Planet

  一名80後的散戶,2019年開始寫部落格,初期熱衷集中在香港細價股,投機買賣,即日鮮,衍生工具及投資低估值的雪茄屁股股票。市場環境多變,其後投資於其他外國成熟市場..............

 • Ar Shou Investment Philosophy

  專注固定收益收益 及全天候投資組合操作.固定收益:投資工具主要覆蓋世界各地尋找機會.....

 • Ar Shou Investment Portfolio Review

  定期將不同組合更新

 • Ar Shou Investment Note

  記錄啊壽的交易活動,股息/利息發放,股票研究及債權研究分享

 • Ar Shou Investment Class

  啊壽將不同投資知識按題材分類讓大家在家學習

2022年12月28日 星期三

【2022年香港組合分享】啊壽香港的核心持股

首先我個想講的是,啊壽曾經離棄港股特別在早前的一段時間,在感情上放棄之前的股票

記憶所及,正正是大家都未有持有的匯豐(005.hk)及領展(823.hk),當然仲搭左置富產業信託(778.hk)及陽光房地產信託(435.hk)

但當經過一輪清洗之後,啊壽嘗試用理性思維(因為之前真係太感情用事),重新睇翻香港股票,特別當時大家都有講到,“港股已死”,“一股不留”等等期間,但嘗試用另一個角度去量度,基本上真係好平,基本上都睇過業績,計算過後都非常抵買。

當然,或者有偏好既朋友會覺得,到不如買美股,唔係仲好咩,但客觀講就算再差,基本上對於某業務公司並沒有太大影響,特別部分中字頭股票(我都估唔到自己都會講呢D野)


而自己第一個買入就係中信電訊國際(1883.hk),當然呢隻股票最大優點為澳門獨市生意,基本上政府以無意接管因此生意異常穩定,穩定生意亦帶來穩定現金流,公司多年來派息穩定亦為投資者帶來穩定股息收入,當然香港呢個“打獵”既地方,你講“種植”真係好難有人聽你講。

而另一重倉就係新創建(659.hk), 呢個我就唔需要多講,因為都有唔小blogger都有提及過大家都可以詳細睇番數簿兄youtube channel而另一隻我好想講係 豐盛生活服務(331.hk),呢隻認識到其實最先都係聽一個財演潘鐵珊推介,之後聽到拒訪問豐盛生活服務CEO後,逐漸開始對物業管理有興趣,記得當時黃國英都有推介物業管理股,但都係國內物業管理,但自己自從開左個TG group後可能耳濡目染下,個人會傾向香港物業管理股,因此豐盛生活服務相對比較好。 當然,旗下物業管理公司富城在物業管理行內就真係口碑一般,但基本上依附新世界發展(017.hk)生意應該都唔愁,而且物業管理股最大特性會隨著通脹提升管理費(問心你有無嘗試過一個屋苑升左管理費,有一年同你講我地會減價比番你)而一站式的管理服務下最能否食到管理費最大效益,而最憧憬係豐盛生活服務能否衝番國內發展,呢部分最值得期待。

基本上呢3大持倉都係今年大家覺得市場情況進一步面對衰退下買入,由於都怕自己面對有情緒化下影響到買入決定(即係個種遲多一秒應該會平D既師奶心態,所以都係set GTC,任由當初設定計算好的價格系統性地買入)

而組合中其餘的只有亞洲衛星(1045.hk)及嘉濤(2189.hk), 之後會再加倉,亞洲衛星係因為睇財報後都好奇其生意會否真係會在疫情後重新pick up,而且其公司架構下,亞洲衛星角色設定上為輸血員,一定需要向總公司派發股息,因此作為投資者亦某程度上受惠到,而嘉濤係抄功課番黎,因為當時自己睇既都係另一隻松齡護老(1989.hk) 因為當初波叔仔“局沽” 情況非常符合啊壽買平野既情況,因此當初都係短炒一轉,而再見到嘉濤推介下發現業務上相對波叔仔發展相對穩定,因此會再候低買入。

可惜上兩隻細股成交量都異常的小,波動亦非常小,因此買入又不回買到好多,只能隨緣買入。

寫文時候發現國家無論對內及對外已經有計畫地開放,當然凡事都有兩面,之後再討論,就黎到新一年,都寫blog有一段時間,大環境下寫文開始見到有kick 住既位置,暫時好希望有其他地方可以抒發多一點,眼見有好多人都開始轉到patron 寫文,自己都會考慮,但我呢一年我觀察到,需要在中間取一個平衡,目前仍未有一個明確idea ,希望大家可以留言給我或到啊壽投資星球TG Group 比意見,大家亦可以一齊傾下收息野。
Share:

2022年12月22日 星期四

加息下買入國債,可賺取約17%月月派息ETF

見到個標題係咪好標題黨呢,但今次並非考立名目,而係有根據

首先非常感謝Group友 Eric 兄推介。

當然,大家都會疑惑,加息週期其實會有咩好投資,或者會覺得目前市況開始好轉,公司業績又好出去買個股搏下唔係仲好咩。

雖然如此,經過多次市場上起起跌跌,啊壽自己都會疑惑目前市場一片好景,是否已經反應所有因素,畢竟一兩個新聞可以逆轉整個市場走勢。

因此,我個人而言(都係個句我自己會買,並非推介),會買入/考慮以下ETF(寫文時候已經買入)

今次啊壽買入 TLT 

超~TLT ,仲以為你想咩,上面一大堆開場,講經咩~ 

當然講得就唔係舊野,今次講既係 TLTW 

TLTW 一隻持有TLT 為主 配以 covered call 既ETF 

TLTW holding:


按21/12/2022 數據:

目前TLT yield : 3.88%

報價:$103.7

 TLTW 2022年9月launched ,月月派息,主要持有TLT 配以 2% out of money 期權金收入,如果按21/12 收市價計算:

Dividend yield :16.9% ( without WHT ,扣除 30%稅後 dividend yield :11.83%)

大大擴大閣下現金流收入, 當然會唔會真係咁好,又國債,又派高息,呢鋪仲唔係訓身?

當然有D 情況大家需要留意,留意下圖


簡單D講 

 • 加息 》 ETF 下跌,但會比underlying asset 表現好D
 • 減息 》ETF 上升 但會比underlying asset 表現差D
 • 維持目前狀況 不加不減 》ETF同樣不動, 但會比underlying asset 表現好D

點解會好D 差D, 閣下只要轉換角色就會知道當中表現差異

加息/不加不減,如之後加息到目標利率如約 5% ,其實基金跑數相對減息情況下來得輕鬆。

反之,如果減息,則有可能追數以支持每月需要派發股息支出。

上述表先現當然係一切正常並沒又出現預期以外既情況下預測。


個人而言,既然呢個ETF 相比起TLT來得多股息收入,啊壽個人當然會先考慮TLTW(當然都會風險,因爲Short call 如果你真係比人call 走左貨,其實基金經理需要再short 更多期權以填補underlying asset call 走左原本可以支付派息既貨,因此到當中操作會比起單持有 TLT 為高,派息亦有機會有所影響)

大家可以留意下圖,TLTW 並非如 加拿大SSF 每次固定派息,基本上好視乎當時表現決定,而且基金成立日子尚短,並未有一個長期派息紀錄參考。上述都係大家買入此ETF需要考慮原因,啊壽個人在公布目標利率上升到5.1% 後才開始買入, 大家在買入時候亦需要留意買入時機。

啊壽會持續買入後留意當中表現,如有更新會在blogfacebook 更新 

如有興趣一齊討論現金流話題可以加入我們ETF


Share:

2022年12月12日 星期一

【2022年組合年度檢討】久違的固定收益組合檢討

其實我都知道大家最想睇都係blogger 公開自己個倉有咩,基本上有咩股票,好定唔好都會直接跳到結論。

其實我自己睇其他blogger 都會好奇想睇下點解會選擇該股,是什麼原因驅使到會去買該股,其實呢部分更顯得有價值,因此我都好希望大家會睇下當中選擇過程。

今次啊壽迎合一下大家公開自己個倉有咩,但係都好想大家一起跟隨當中想法而去睇整個組合,當然我自己組合未必迎合到你,畢竟大家追尋目前不一。

我啊,我自己組合(不是推介,不是推介),大家如果未有對我組合有太多了解,可以先看看以下文章先,呢個真係自己面對自己組合一篇文章,所以都會分幾個章節去講,今次好想講一下自己組合整體分佈

整體組合分佈

傳送門:【賣慘文】2022年9月固定收益組合(更新)

                元祖級別組合表現檢討:【Performance】2019 啊壽固定收益組合年度表現

2019年 元祖級組合 

啊壽明白好多人認識啊壽都是源於買入好多ETD , 同埋見到我ETD組合多到好似集郵一樣,但其實有開始到現在,已經唔會持有甘多高峰期85%左右已經大幅回落到目前12%,基本上自己都會覺得太單一,風險實在難以應付。(究竟哪來的勇氣)

目前則會集中在 加拿大,香港(呢個都係我自己唔敢相信既原因),英國,美國 差不多各佔25%左右

個人開槓桿領略

之前都有檢討過自己組合槓桿,並且以日記方式寫下自己經歷過事情


你可能睇開既,一定會講又係呢篇文,係啊,我都算係幾經常睇翻呢篇文,因為實在太有感覺,每睇一次,自己會好抽離地唔集中係組合上,而係閱讀目前環境,再反省自己當下決定。

以前的我,第一次開槓基本上都算係無譜,相對於現在的自己,現在的我會收斂好多,你睇下文就知道當時我槓桿去到 1.89x , 我都算係膽生毛。

加上以前自己都無特別理會大環境改變,覺得平左就買貨,推高每月現金流,希望早日財務自由,但係事情有點會甘如意。

好似谷友CC兄講到,每次大跌市都係學習機會,的確今次都真係減低槓桿下可以維持派息甚至有小許提升。

提升現金流流程個人操作

再講多次,真係我個人操作未必適合你,我呢段時間一來要上堂,二來有其他工作需要兼顧,因此都好簡單地在低位買貨,而同時再加息期間還走部分加拿大及英國借款。
 • 加拿大股票 (如啊壽一直提及 ENS ENB)在6-8月期間一隻增持
  同時在跌市中做SP ,收期權金
 • 英國股票基本上都係集中8-9月增持,
  同時在跌市中做SP ,收期權金
 • 香港股票則集中在9-10月增持,只做左941 中國移動$42 SP
 • 新加坡差不多全數沽清
其實中間呢個時間,我放多左時間係計算估值上,因為啊壽都好希望能夠在投資上盡量做到“求真”狀態,所以減少動作,放多點時間學習,看看會否有所改善,目前仍然進行中(都有成一年多時間)但希望之後觀察多一段時間再檢討成效,啊壽個人不希望做到個種係,實行左1-2年就落判斷成效。

目前只能夠講係平均舒服狀態

現金流表現


 


2021年7月現金流分佈


2022年12月現金流分佈

當然,相對之前的確分別不大, 但現金流分別有所提升,但最重要是心態輕鬆不少,而少左一份為現金流不停衝的傻勁,黎到呢一部分我好想借一套電影具體化我想講既事情

戲中黑鬼東教拒啊仔啊速,“有人玩車會至生死於道外,有時都要識停,有時需要識衝” 

我個人係整個操作上都好常有呢一句對白係腦中,一來真係會形象化,二來對於啊壽好入腦。

唔會強行加速到以個自己控制唔到既地步

後記:

我估計大家睇到呢到一定小飛機,點解無冧巴,下次先, 但我都係share 翻自己倉位轉態,講多次並非推介,並非推介。

下一次會詳細講自己對市況看法及組合上應對。Share:

2022年11月30日 星期三

【投資心態文】比起數據分析,更為重要的投資要素

嘗試寫一下近期對投資既感覺,

其實時有聽聞過有blogger 輸爆而退下,近期都有部分blogger 因個人在操作上而出現小許問題。

個人對其公開披露自身面對的問題及操作的細節確實非常欣賞,畢竟自身公開自己操作過程實在不容易。


自己亦在上一年出現同樣的情況,對此的確有深深的體會,我明白到當時人心情上的變動及當中的過程,而家雖然睇緊別人的故事,單就像從前發生過一樣。

傳送門:https://arshouinvest.blogspot.com/2020/10/portfolio-review.html

原本想留言鼓勵,但有感在對方blog 寫一大段又不太好,因此自己先寫在自己blog 吧

2年後的今天,面對著當時人的問題時,自己最先處理一定係自己心情:

自己處理流程如下

 1. 先讓自己”靜“ - 這個寧靜在這個時候的“您”來得特別重要,因為思想未能夠平靜去對待目前甚至其他瑣碎的事情,即使鎖碎,這刻的您更會覺得是一個大問題。
 2. 擬定一個自救的計畫 - 計畫不限任何方法,只要你個人覺得可以解決都屬於方法。
 3. 將之前的錯誤清除 - 如果您是過度槓桿/ 過度 short call short put 從而逼迫斬貨及接貨,將近至遠的麻煩一一解除,避免麻煩擴大。
 4. What happen in history stay in history - 其實呢part 最重要係控制自己的貪念,因為一開始斬,10萬個不情願,總會有把聲同自己講“沽左,升番咁我咪損失慘重” 但係你要明白,你想等到黎明,但係黎明未必比您等到,咁又何必苦追。
當然上述解決方法都屬於我自己本人透過上次經驗得出作為參考。

2年後的我,已經儘量減低槓桿(去到自己舒服的水平,起碼不需要日日睇住個組合)

自己當然都要不斷自我提升,在投資方面及個人發展方面,因爲可以有多幾個對事情的參考角度。

其次 認識通路人   ,以前會覺得投資都係自己既事,唔需要同人交流,但係環顧四周,點解Telegram 有咁多投資group (老點人既group另計) 其實真係要嘗試理解對方既角度,點解去買,呢個既可以瞬速對該股有認知外,同時會觸動到您,對其生意模式進行研究,這個就是同行人的好處。最重要係人唔好多。

而寫文時候亦看到小金人分享,當中分享到投資的最大目的是令到你可以安枕,而非膽戰心驚
Share:

2022年11月23日 星期三

【公共性數據文】嘗試用數據說明領展(823.hk)及置富產業信託(778.hk)營運策略(Ep 2)

第二集,將會用power bi 演示除基本面外的數據分析

股息率對股價比較

領展(823.hk)

其實係市場上一直不乏有股民話,領展派息甘小,如果真係收租不如你買置富產業信託(778.hk)啦,其實有時候你真係唔拍埋比較真係唔會知道邊個適合自己。

首先,我們可以見到領展(823.hk)派息有2008年-2022年基本上都係非常健康,而且持續性增長

基本上復合增長達到 10.03%.  

如果我們將領展(823.hk)股價及股息併入同一幅圖,我們會見到一個參考圖,如果大家需要可以加入parameter 後更加可以按自己需要,輔助閣下買入,由於在data cleansing 期間,派息並非如大家想像中定期一樣會有上下1-2日情況,因此人手調配下得出此圖,紫色股價,綠色為股息率

置富產業信託(778.hk)

相對於領展(823.hk)大家可以睇下圖,置富產業信託並非如領展一樣可以持續增長,大家真係要留意下2019-2022年 呢段疫情下既時段,基本上高低手可以在呢段時間決定到。

同樣時間可以分為兩段觀察

2019年前,基本大家正享受到經濟增長下兩者都有持續分派

2019年後Covid 期間下置富產業信託基本上已經到沒有任何增長之餘,亦開始向下調整。

而置富產業信託股價及股息率比較下,置富產業的確如部分投資者所言,股息率比起領展吸引得多。

而由31/10-11/11 兩星期我們準備研究報告時間計算,兩間房地產信託股價表現分別如下:


期間正正FED 公佈,在加息趨勢下,通脹已經有顯著回落,因此對於利率敏感的收息股則有著顯著的反彈,而短短兩個星期觀察下,似乎領展比起置富利率敏感度高很多。

股價對利率首先想講一下,有關數據上既問題,因為FED 加息數據並不是如股價每日波動,因此會見到有部分利息線(綠色)會特別平(flat), 當然利用power bi 以date 作為merge function .

從上圖可以睇到,其實股價表現相對於利息走勢又濟後現象,換句話講,其實FED 利息線會有小許領先指標,但是否能完全參考,則不太建議,因為要觸發股價下跌,必須要有2020年-2022年期間大幅加息下,才有效果。

而以數據論證,在2019年-2020年即使大幅度減息,股價同利率走勢屬同一方向,講多小小,因為當時加息背景是大家對疫情走向仍舊不太確定經濟有機會走到清零,因此當FED 大幅減息下仍提不起投資者任何興趣。

但呢個情況之前啊壽都有提及的逆向思維:

之前啊壽在組合檢討亦有講述

回購數據

其實相信都會有投資者有興趣由2008年-2022年領展及置富產業信託回購數據

領展


領展回購基本上非常積極,多年來領展回購(截止31/10/2022 數據) 

 • 回購次數達到293次
 • 回購股票數量 2.74億股
 • 總開支為170億
 • 多年來平均價格為$58.77

置富產業信託

相比起領展,置富產業信託則沒有任何回購記錄管理層信心程度

同樣webscrapping 得到的數據下,會發現領展管理層對公司充滿信心,大家可以看看下圖

 • 王國龍-領展行政總裁 
 • 馮鈺斌-華僑永亨主席
 • 張利民-領展首席財務總監
當中王國龍 行政總裁 對公司最有信心,最估唔到既係連銀行個主席都有買入

置富產業信託

同樣相對置富產業信託,得出的結果如下:


基本上同回購記錄一樣,由2012年到2022年期間並沒有任何買入記錄。

現金流方面

領展

先唔講領漲現金流有什麼特別,大家可以先有一個概念,因為無比較無傷害。

置富產業信託

下圖為置富展業信託現金流,其實同領展比較後,相信大家會有一個概念。


解說:

先講以下,並非所有數字正數代表好,負數代表差,大家先睇睇以下簡單解說:
 • Operating Cash Flow=營運得來的現金流,簡單理解收租得來既資金
 • Investing Cash = 正數代表 有機會來自資產賣出收回得來的資金,負數代表有機會收購新項目
 • Financing Cash Flow=簡單理解,正數代表從銀行/發債得來的資金,負數則公司還債而出現。

營運現金流(Operating Cash Flow):

領展現金流比起置富產業信託非常穩健,相反疫情下的置富則出現波動

財務現金流(Financing Cash Flow):

其實呢部分可以非常明顯地見到,領展比起置富進取好多,大家都係享受約2.5-2.6%借貸利息(FED 4.5%)其實已經見到有息差出現,2020年兩者都收縮,相信大家都唔意外,畢竟真係難以預測將來走勢

去到2021年,基本上開始明朗化情況後,理應開始思考部署,領展則好好把握到時間, 但相反置富產業信託,則持續減小,但利率持續走高下, 其實借貸成本亦會上升,如能夠把握好機會相對之後發展可能更好。

投資現金流(Investing Cash):

更加可以體現到兩者分別,點解投資者都覺得領展進取而置富保守,從2020年開始領展則在海外,內地等作出收購或JV合作,不論物流,辦公室,商場等都涉獵到。

相對於置富基本上見到都只有翻新,小收購(額度小not significant), 可能非獨立於長實因此進取心亦相對小。

由於今次資訊兩頗多及太多長,因此下一集會寫出終結
由於

由於數據收集,清理,運作及圖像化所花費時間很多,如大家喜歡相關文章請大家多多支持(,分享,最好click 下廣告支持下😁,thanks.Share:

2022年11月12日 星期六

【實用數據文】嘗試用數據說明領展(823.hk)及置富產業信託(778.hk)營運策略(Ep 1)

 未開始之前,啊壽想定義一下今次數據文章主旨,有別於大家睇開的估值報告

是次文章最重要是將在網上可摘取的數據作出圖像化,讓大家可以在閱讀財務報告相對輕鬆,容易理解當中內容。

報告內容會以Tableau 及 Power BI 演示 ,而數據摘取截止到2022年10月尾

數據來自:

 • 領展企業網站
 • 置富產業信託網站
 • 聯邦基金網站
 • Yahoo Finance
 • David Webb website
 • Colliers: Global Commercial Real Estate Services ( 領展物業組合估值公司)

而非常感謝今次準備報告數據分析班同學準備當中數據,點解今次有甘特別有數據分析? 

其實因為今次有大量數據需要整理,因此今日準備present 時間相對較小,因此今次想係blog 再整理自己思路

今次對象集中在領展(823.hk)及 置富產業信託(778.hk)數據分析

領展物業組合分佈

按當時數據,領展整個物業組合主要來自香港佔74.8% , 中國佔17.4% ,而澳洲及英國物業佔比則7.8% 

中國物業:


按組合估值分佈:中國4大重點地區包括:

 • 廣州
 • 深圳
 • 上海
 • 北京
上述4大重點地區已經達到95.5% ,物業種類包括購物中心及交通方便的辦公室物業

海外物業(英國及澳洲):上述地區物業有別於之前收購,只佔當中約一半權益,而領展亦明白到自己未比非常熟練地管理當中物業,因此領展都再當地設立自己的辦公室,為的都係想當地管理公司學習。

香港物業:


同樣按Collier 估值報告,香港同樣有幾個地區屬於重鎮,包括:
 • 觀塘
 • 黃大仙
 • 沙田
 • 元朗
4大重鎮佔香港組合為55.9%,按最新財務報告 ,領展發展中項目為秀茂坪安達臣路項目,發展金額為16億元,增加觀塘物業比重,而星星位置屬於今次發展項目位置。

 大家留意附近為資助性房屋及公營及私營房屋包圍整個項目,而附近亦有領展已發展成熟的物業,基本上享受到當中的協同效應。

出租率:


上圖可以分開兩個階段睇

2017-2019年 - 香港物業及內地零售物業出租率達96%以上,內地零售在2017年最強更達到100%出租率

到2020年開始 - 領展涉足內地辦公室物業,當時物業出租率只有80%。

到2021年-2022年

內地物業組合表現:正進行清零政策下內地無論零售物業及辦公室物業達到95%以上,數據上確有驚喜而到2022年,內地物業組合雖然有小幅度調整,但仍然可以維持90%以上出租率,值得關注的是內地物業來年能否維持還是向下調整。

至於內地物流項目,新收購東莞(75%權益)既佛山(75%權益)物流項目達到100%出租率,而物流業務租約為2.1年,因此來年及後年業務仍然需要留意。


海外物業(澳洲及英國):   

領展將兩個國家物業歸類為海外物業,英國暫時只有一個辦公室物業 The Cabot
而澳洲則持有辦公室及零售業務,2021年 兩地出租率達到100% ,但2022年則有些微調整至95% 

香港物業估值及租金收入

由於今次Presentation 項目主要與置富比較,因此在有限時間下只能做到香港物業組合估值,因Data Cleaning 都非常耗時間。

講翻今次主題,按高力國際Collier Global 3月尾估值計算,下圖講述Analysis Initial yield

首先講下 Analysis Initial Yield = 

Annual Net Passing Income (可理解為估值當刻的租金收入)/ Valuation (可理解為當刻估值)

如果你見到下圖 Analysis Initial Yield 一路下降,大家是否都會預期因為租金收入下跌所導致,但實情並非如此。

下圖為Annual Net Passing Income (可理解為估值當刻的租金收入), 大家可以見到,多年來香港物業組合租金收入基本上持續性睇增長,而細心留意到租金收入上升,理應Analysis Initial Yield 上升,但實際則是下降,意思即是物業估值升幅大過租金收入所導致,可見疫情下領展防守性仍然非常強勁。


數據比較

其實我都好明白兩間公司市值分別達10倍,但當初起題為香港REITs 因此都會將領展同置富產業信託比較。

數據上,兩間公司盈利在疫情下表現相似,而大家可以著眼兩者Net Debt 

淨借貸金額(Net Debt)

領展同置富產業信託最大分別源於公司有否利用自身優勢,因為按最新業績公報
 • 領展借貸利息:2.5%
 • 置富產業借貸利息:2.6%
兩間公司借貸成本相約,但似乎領展更懂得把握機會借入更多金額為將來發展,當美聯儲目標利息達4% 或更高之時,而且金額更加係遠超過平均數,可見進取程度比置富好更多。

低借貸成本下,如果領展可以保持一貫營運水準,相信優勢及盈利增長長期而言仍然可繼續,下一集,將會將head to head 比較兩間公司數據及領展在公開市場操作數據,同樣會將相關數據圖像化。

由於數據收集,清理,運作及圖像化所花費時間很多,如大家喜歡相關文章請大家多多支持(,分享,最好click 下廣告支持下😁,thanks.


Share:

2022年11月4日 星期五

【Blog】投資blog一定要有推介先叫有更新,投資專家認錯真係會流失觀眾?

 今日想講下投資blog既現象

回顧自己寫blog都有一段時間,除左自己寫blog之外自己都有有睇下其他人既blog。

大學時期都有睇過《華富財經》黃國英短炒tips , 但基本上真係好難跟到甘貼,就算真係有個買入賣出價,但以前市場上既速度基本上都好跟到。

到而家blogger , patron 當道既趨勢下,真係個個都會開個。

唔難理解係因為大家都想賺取多份被動收入,但可惜既係而家有部分開patron 既”投資專家“就時常留意收視。當然,順風既時候真係個個on fire

一手風順球球好波,你識打,我識打,羊嬸都識打,大家都覺得技術真係升級,大家都會比呢刻好景說服到自己都相信到有估底估頂既能力去到如入無人之境。

但係

當去到逆境,部分投資專家就開始photoshop 自己個組合,可以係數字上能夠掩飾,都盡量修修補補,能夠用Eraser 刪除的頭盡量刪除。

真心想問呢班photoshop 達人,唔通就代表到自己好強? 

有時候我都會問,點解以前既投資blog,channel 好睇過而家,某程度上以前我中意睇投資專家既係 人性,點解吸引係因為拒地點樣去應對逆境先至係重要。

當然

無經歷過既時候,可以參考下對方既思維,起碼當到自己真係要面對既時候,心中都會有譜,而不至於太彷徨。

反而,目前有部分有掩蓋的人則反而未能夠學到當中的經歷。

真心講

其實唔一定係下下出黎認強者,認贏家先可以贏收視

分享度過低潮反而會令人更加著迷

其中一個我認為好深印象,不得不提我好喜歡既blogger 風中追風

單親爸爸撞牆記@懶系投資法

啊壽我曾經在大學時期,睇風兄既blog 面對低潮期的幾篇文章,基本上真係去到費枕忘餐既地步,寫得都非常細緻,能夠學到不少逆境中的處理,未必盡如人意,但反思的過程的確異常吸引。

剛剛寫文時,見到MM 有一條片,剛好講述這個類似話題:
Share:

2022年10月19日 星期三

【組合檢討】辯題:心理調整比起實際調整更為重要?

 首先呢篇文章是承接前一篇文章既延伸,大家未睇既朋友可以先睇翻上一篇文章

https://arshouinvest.blogspot.com/2022/10/20229.html

其實呢篇文章基本上都唔預計打,但係前排大家Group 友聚會時候帶出左一個話題都想打家一齊討論。


辯題:

究竟FOMO心態影響你投資決定大 定係 ”而家都跌到甘仲買“心態 影響到你投資決定大D?

FOMO:

簡單講翻FOMO 係Fear of missing out 升市時候大家會有種FOMO 既感覺,呢刻無買基本上之後都唔機會,心態上好怕落後於人,簡單講就係”怕蘇州過後無艇搭“”而家都跌到甘仲買“:

心態係似淘大花園SARS期間跌倒50幾萬都無人買,連地產經紀都見唔到曙光既狀態。

基本上都係代表兩種升跌時候心態轉變

大家可以係呢個題目上留言討論,畢竟真係無一個絕對答案

Share:

2022年10月10日 星期一

【賣慘文】2022年9月固定收益組合(更新)

實在都有一段時間都未有寫blog.

其實近排都比較忙功課,因為目前正讀緊Data Analysis 課程,因此都需要一定時間再功課及溫習上。

的確少左時間係blog 度講下投資(哈哈,可能見無咩人click 廣告,所以少左打文,希望大家可以支持下啦)

組合表現不似預期

一個字慘今年開始到9月結組合下跌10.85%  (這可能是blogger 界中最差一位)相信都非常少有會有blogger sell 慘,但啊壽都好老實,開blog 都係為認識同好,一齊討論下,自己一向都係抱著學習心態,所以賺幾多,虧損幾多都會如實講。(頭盔mode :如有一日開patron 都希望大家多多支持,但目前并沒有計劃)

或者我都自己回顧自己個組合講翻起

之前2022年6月半年結時候組合係甘:


但去到今時今日係甘:


卓慧思未上台之前,基本上會減持美國ETD及GEO 債券贖回 投資在美國部分減少近10% 取而代之增持係香港,英國及加拿大部分

電影的啟發
其實都有好多人奇怪或者對香港股票對投資失去信心,但啊壽近期睇《七人樂隊》其中有一個單元故事《遍地黃金》講述2003年既香港到香港目前情況。有睇過杜琪峰《奪命金》電影都會了解到描寫人心理狀態。

《遍地黃金》講述3個年輕人,由2000年科網股炒風,03年SARs 樓價谷底到港股直通車,3個青年人對大時代期間既心情。FOMO 係呢個故仔基本上都巨細無遺講到大部分香港人心態。

升既怕無自己份,跌又會怕再次尋底。 

人既恐懼 定係 人既貪婪 最影響到我們的決定? 如果以啊壽個人在投資市場淺資歷的過程上,能夠抵抗恐懼壓力時盡量貪婪相信會是以個比較好的狀態,當然投資在自身認爲有價值的資產上。個人心態轉變


其實以目前市場情況基本上大家睇blog 又好patron 亦好,都會有不同見解,如目前是買甚麽什麽的時候,開始投資的一兩年都會覺得這類説法都係金科玉律,但投資都係按自己個人需要而編排會較好,不同人使用不同方法啊壽從來都十分歡迎,最重要自己有信心,無論係對投資標的,還是投資手法。

而自己呢段時間著眼既都係槓桿上既平衡,整個過程中曾經上到1.4 但及後基本上將部分航運ETD 沽出,同時再檢視組合中大概只有yield 6% 既投資物,如該投資標的屬於長期而亦只有約6% 則會率先沽出。

轉入的主要都係能夠派息的股票上或shortput 部分自己想接既股票上,曾經有谷友都有提到點解唔買債券,其實都會考慮,但係經過上次對flip 大跌,基本上想法會有一定程度改變。

自己想法會返回基本步,檢視投資標的特性:
 • 股票:除了專注收息之餘,期望可以為組合爭取額外回報

 • 債券:基本上從買入后已經知道黎緊收益
當刻自己只有呢個想法,當然如果你已經係多資產既朋友絕對讚成慢慢買入債券,維持、增加具持續性的現金流,但如果需要爭取額外回報則未必屬於上佳儲貨選擇。

因此,啊壽同谷友講對估值方向著手,盡量計算一下合理價值。經量爭取高股息率外,亦期望稍後時間能夠未組合帶來額外回報,當然需要承受當中消耗......


待續。


唉~我又要去溫習,大家記得留言大家可以一起共勉,下次我會再分享一下投資組合。
記得幫下手click 下廣告,同like 啊壽的投資星球facebook Share:

2022年9月7日 星期三

【Stock Research】亞太衛星2022年中期業績檢討


 係開始亞太衛星2022 業績跟進前,如果大家對亞太衛星想先了解一下可以click 入下面鏈接了解一下

傳送門:

 1. https://arshouinvest.blogspot.com/2022/06/portfolio-review.html
 2. https://arshouinvest.blogspot.com/2022/06/stock-research.html
 3. https://arshouinvest.blogspot.com/2022/07/stock-research1045hk.html

其實一開始睇亞太衛星2022年頭半年業績,其實都唔意外都會係講到競爭依舊激烈及新冠Covid 下影響市場。

而大家最開心當然係相對同期派息加多25%,至0.05. 當中有部分情況需要留意。

亞太7號去向?


係業務展望中提及,會拓展亞太5C,6C,7號及9號衛星租賃業務,要留意上述發射年份分別為(2018-9月,2018年5月,2012年3月以及2015年10月)每顆衛星大概只有15年左右壽命。通常之前未用盡15年都已經需要retire ,所以打個8折亞太7號有機會2024-2026年就已經要退役

目前未見業績報告中提及任何衛星發射會代替亞太7號而新衛星亞太6E則仍然負責亞太地區,性價比高,搭載高通量載荷而今次生產成本與之前5C 顆衛星出資成本為4.9億 今次6E 衛星則為 4.68億,而今次6E將會於2023年交付,這是否意味著會放棄中東,非洲,歐洲地區,則仍需要觀察。

EBITDA 有增長中期業績亦有提及到業績提升主要來自兩個因素
 • 馬來西亞增長
 • 某區域部分客戶轉移業務
其實亞太衛星只係ipo 時候透露過期客戶組合,之後已經沒有再披露任何信息:

首先馬來西亞增長,符合集團預期,因為早係2019 年年報中已經有提及過印尼及馬來西亞兩個關口站已經被亞太衛星取得全面服務能力。

而關口站主要作用為承載承載高通量衛星用戶數據的傳輸和交換,可支援亞太系列高通量衛星,並預留擴展支援其他衛星系統的能力。

其實再睇翻之前半年業績收入分佈,相信今次收入增長原因,有機會未之前離開左既主要客戶-印尼電信。 大家可以先睇中期業績內容:


之後再睇收入分佈,以下為2021半年業績:

以下為2022年半年業績:


其實提到某地區而且為東南亞+經歷衛星故障,啊壽翻查一下相關資料及新聞發現,之前印尼電信放棄使用亞太衛星後,自主設立一個印尼通信衛星公司(Telkomsat),此公司為印尼電信子公司。先後分別在2017年發生過天線故障及2019年出現電力故障問題。

因此,啊壽相信今日為分散風險,印尼電信有機會講部分業務轉移到亞太衛星承辦,但相信屬於非核心業務,因為印尼有志發展自己衛星工業,防衛自己國家通信發展。

財務槓桿持續下跌,但留意應收賬額度上升


雖然財務槓桿下跌,但資產負債比率與同期比較上升0.3% ,而財務成本則下降1.96%,當然屬於好消息,但細心睇應收帳款,從2021年開市已經不斷上升,

2019年年報:

2020年年報:


2021年年報:


2022年年報:

基本上應收帳按年有不同程度的增長:
 • 2018>2019 - +2.91%
 • 2019>2020 - (3.26%)
 • 2020>2021 - 167.66%
 • 2021>2022 - 105.24%
今年2022年半年業績並沒有解析大幅上升原因,而翻查上一期業績則有以下說明:

大家可以睇翻2021年年報,公司有為不同地區作出損失率估算
如果按公司2021年數據,預估如下:
 • 大中華
 • 東南亞


 • 其他地區


值得一提係,2020年時候公司預估損失率計算(如以超過3個月計算) 分別為1.8%,45%,72.6% 。畢竟2020年正正係Covid 高峰期, 雖然公司報稱會為其客戶作出信貸評估,但當Covid 下都曾出現 72.6% 預估損失率,的確需要留意。

總結:


亞太衛星(1045.hk)業績勝預期,但仍然需要留意部分情況表現,可以按個人需要決定投資,(你明白的,我係humble 的人),持有/買入與否,的確需要多留意上述事項會否有改變,當然公司有其可取之處,畢竟新衛星建立將於2023投入服務,如按目前情況,啊壽個人因個人需要有機會先沽出亞太衛星持股換入其他持股,但亞太衛星仍然屬於watch list 之一。

Share:

Bond Submission

 1. FollowSubscribe 啊壽的投資星球
 2. 按此觀看活動詳情
⌛債券共享資料表發佈時間
 • 本月(29/12)已經發出給主動分享者
 • 新共享表於下月(29/1)發給主動分享者

Website traffic

Market Data

Follower

Ar shou investment planet Facebook

Remote Control

Popular Topic

RECENT COMMENT

Side Ad